Друк

Вроцлавська Політехніка (Politechnika Wrocławska)

Розпочати вступ. Заповнити анкету

pwrВроцлавська політехніка належить до найбільших і найкращих польських технічних університетів.

Лідер найпрестижніших рейтингів ВНЗ у Польщі: І місце серед технічних ВНЗ Польщі (Perspektywy 2015), IV місце серед усіх ВНЗ Польщі (Perspektywy 2015).

Сучасну технологічну освіту на 12 факультетах (39 напрямках) здобувають понад 33 000 студентів.

Програми навчання тісно пов’язані з науковими дослідженнями нових технологій, такими як:

  • нанотехнологія,
  • біотехнологія,
  • телекомунікації,
  • телеінформатика,
  • інформаційні системи.

Навчальний заклад має сучасні лабораторії, де проводяться дослідження світового рівня, співпрацює із багатьма польськими та іноземними фірмами.

Навчальний заклад постійно організовує Ярмарки праці (диплом Вроцлавської політехніки є бажаним на ринку праці), а також підтримує бізнес-ідеї студентів через Інкубатор підприємництва.

У Вроцлавській політехніці діє понад 200 наукових кіл, організацій, клубів, у тому числі і мистецьких та спортивних.

Офіційний сайт вузу: pwr.edu.pl

Бакалавріат. Навчання польською мовою ▼▼▼

Одноразовий реєстраційний внесок - 200 ЄВРО

Факультет Напрям Плата
за рік
Євро
Факультет
архітектури
Архітектура 2500€
Просторовий менеджмент
Факультет водного 
та наземного будівництва
Будівництво 2500€
Факультет хімії Біотехнологія 2500€
Хімія і промислова аналітика
Хіміко-технічне машинобудування
Матеріалознавство
Хімічна технологія
Факультет електроніки Автоматизація та робототехніка 2500€
Електроніка
Інформаційні технології
Телеінформатика
Телекомунікації
Кібербезпека
Факультет електротехніки   Електротехніка 2500€
Мехатроніка 
Автоматика і робототехніка 
Факультет геоінженерії, 
гірничодобувної промисловості та геології
Геодезія і картографія 2500€
Гірнича справа та геологія
Факультет екологічної  інженерії Екологічна інженерія 2500€
Екологічні технології
Факультет обчислювальної техніки та управління Інформатика 2500€
Системна інженерія 
Управлінська інженерія
Управління 
Факультет
механічно-енергетичний
Енергетика 2500€
Механіка та будова машин
Факультет електроніки
мікросистем та фотоніки
Елетроніка та телекомунікація 2500€ 
Мехатроніка
Факультет машинобудування Автоматика та робототехніка 2500€
Механіка і будова машин
Мехатроніка
Транспорт
Управління виробництвом та інжиніринг
Біомедична інженерія
Факультет фундаментальних
проблем технології
Технічна фізика 2500€
Інформаційні технології
Біомедична інженерія
Квантова техніка
Оптика
Факультет математики Математика і статистика 2500€
Математика
прикладна математика
Факультет 
технології та інформації
Промислові ІТ 2500€
Факультет 
технології та інженерії
Мехатроніка транспортних засобів 2500€
Факультет 
технологій та наук про життя
Інжиніринг поновлювальних джерел енергії 2500€
Будівництво машин та автомобілів

Магістратура. Навчання польською мовою ▼▼▼

Одноразовий реєстраційний внесок - 200 ЄВРО

Факультет Напрям Плата
за рік
Євро
Факультет
архітектури
Просторовий менеджмент 2500€
Факультет водного 
та наземного будівництва
Будівництво 2500€
Факультет хімії Біотехнологія 2500€
Хімія
Хіміко-технічне машинобудування
Матеріалознавство
Хімічна технологія
Факультет електроніки Автоматизація та робототехніка 2500€
Електроніка
Інформаційні технології
Телеінформатика
Телекомунікації
Факультет електротехніки   Електротехніка 2500€
Автоматика і робототехніка 
Факультет геоінженерії, 
гірничодобувної промисловості та геології
Геодезія і картографія 2500€
Гірнича справа та геологія
Факультет екологічної  інженерії Екологічна інженерія 2500€
Екологічні технології
Факультет обчислювальної техніки та управління Системна інженерія 2500€
Управління
Факультет
механічно-енергетичний
Енергетика 2500€
Механіка та будова машин
Факультет машинобудування Автоматика та робототехніка 2500€
Біомедична інженерія
Механіка та машинобудування

Мехатроніка

Управління та інженерія продукції
Управління виробництвом та інжиніринг
Факультет фундаментальних
проблем технології
Технічна фізика 2500€
Інформаційні технології
Біомедична інженерія
Оптика
Факультет математики Математика 2500€
Факультет 
електроніки, мікросистем та фотоніка

Електроніка та телекомунікації

2500€
Мехатроніка

Навчання англійською мовою ▼▼▼

Одноразовий реєстраційний внесок - 200 ЄВРО

Факультет Напрям Плата
за рік
Євро
Факультет
архітектури
Архітектура 3000€
Просторовий менеджмент
Факультет водного 
та наземного будівництва
Будівництво 3000€
Факультет хімії Біотехнологія 3000€
Хімія
Хіміко-технічне машинобудування
Хімічна технологія
Факультет електроніки Автоматизація та робототехніка 3000€
Електроніка
Інформаційні технології
Електронна та ком’ютерна інженерія
Телекомунікації
Факультет електротехніки   Електротехніка 3000€
Факультет геоінженерії, 
гірничодобувної промисловості та геології
Гірнича справа та геологія 3000€
Факультет екологічної  інженерії Екологічна інженерія 3000€
Факультет обчислювальної техніки та управління Інформатика 3000€
Менеджмент
Управління ‘’Університет Ніси’’
Факультет
механічно-енергетичний
Енергетика 3000€
Механіка та будова машин
Факультет машинобудування Механіка та машинобудування 3000€
Управління виробництвом та інжиніринг
Факультет фундаментальних
проблем технології
Інформаційні технології 3000€
Факультет 
електроніки, мікросистем та фотоніка

Електроніка та телекомунікації

3000€
Факультет математики Прикладна математика 3000€